Media

Multifunkcionalan, cijenom konkurentan program uredskog namještaja koji omogućava lako kreiranje radnog okruženja.


Osnovna karakteristika ovog uredskog programa su radni stolovi s bazom od punih ploča.
Naoko jednostavna konstrukcija razlog je ovog, uvijek dobro prihvaćenog i popularnoh programa.
Ravnih i uvijek modernih linija lako se uklopi u svaki prostor i ideju.
Stolovi se mogu raditi u raznim dimenzijama, u ravnim ili kutnim sastavima, s pregradama ili bez...

Namještaj se izrađuje iz visokokvalitetnog iverala, u više boja i drvnih dekora, po želji.
 
Svaki ured može imati svoju osobnost koju omogućava veliki broj kombinacija postignutih različitim dimenzijama, oblicima i dekorima.

Uz program MEDIA mogu se odabrati i razne kombinacije ormara, ladičara, polica, vitrina i ostalog uredskog namještaja iz naše ponude.
 
Preporučamo da se za projektiranje prostora savjetujete sa našim stručnim timom.

Osnovna karakteristika ovog uredskog programa su radni stolovi s bazom od punih ploča.
Naoko jednostavna konstrukcija razlog je ovog, uvijek dobro prihvaćenog i popularnoh programa.
Ravnih i uvijek modernih linija lako se uklopi u svaki prostor i ideju.
Stolovi se mogu raditi u raznim dimenzijama, u ravnim ili kutnim sastavima, s pregradama ili bez...

Namještaj se izrađuje iz visokokvalitetnog iverala, u više boja i drvnih dekora, po želji.
 
Svaki ured može imati svoju osobnost koju omogućava veliki broj kombinacija postignutih različitim dimenzijama, oblicima i dekorima.

Uz program MEDIA mogu se odabrati i razne kombinacije ormara, ladičara, polica, vitrina i ostalog uredskog namještaja iz naše ponude.
 
Preporučamo da se za projektiranje prostora savjetujete sa našim stručnim timom.