Vela

Ekskluzivna linija namještaja za direktorske i menadžerske urede...


Glavna karakteristika ovog programa je zaobljenost radne plohe stola u obliku jedra te korištenje luksuznih i profinjeih materijala i dekora.

Glavna karakteristika ovog programa je zaobljenost radne plohe stola u obliku jedra te korištenje luksuznih i profinjeih materijala i dekora.